8:00-17:00 | 8:00-12:00|
Monday - Friday | Saturday

(+84)28 7309 6909 | datdo@ancshipping.com.vn

BULLETIN NO.34: HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU ( EVFTA) CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 1/8/2020

Share on facebook
Share on twitter